Menu Zákaznická sekce

EG.D (EON Česká republika)


Zákazník: EG. D, a.s. (Electricity and Gas Distribution, také E.ON Česká republika

Období: 2020-2029

Zákazník:

EG. D, a.s. je globálním výrobcem, poskytovatelem a dodavatelem ele. energie a plynu.  Provozuje celou řadu budov jak administrativního charakteru, tak provozně-technického. Jeho síť obsahuje i budovy a objekty elektráren, rozvoden, transformačních objektů, a konec konců i odběrných míst. Celkově provozuje složitou síťovou infrastrukturu sestávající se z mnoha fyzicky i virtuálně segmentovaných sítí, různých technologií předních světových výrobců.

Zákaznická potřeba:

Společnost EG. D, a.s. se dlouhodobě zabývá generační obměnou a rozvojem své komunikační infrastruktury. Svá strategická rozhodnutí plánuje vždy ve středně a dlouhodobém horizontu. V roce 2020 se zákazník rozhodl realizovat předběžnou tržní konzultaci, která pomohla zákazníkovi definovat možnosti implementace budoucí infrastruktury. Na základě svých závěrů vydefinoval zadání pro výběrové řízení na dodavatele sítových a bezpečnostních zařízení včetně konzultačních služeb.

Hlavní výzvy pro zákazníka:

 • Nakoupit kvalitní a moderní technologie v rozsahu více jak 1000 zařízení z oblasti všech segmentů sítě.
 • Zajistit renomovaného a kvalifikovaného partnera pro oblast konzultací, podpory při implementaci
 • Zajistit partnera, který je schopen a ochoten transferu svých zkušeností na provozní tým zákazníka.
 • Zajistit partnera, který má kompetence a prostředí pro realizaci testů interoperability mezi provozovanými a novými technologiemi.
 • Získat produkty s jasně definovaným obchodním a servisním životním cyklem, a to v rozsahu min. 8 let.
 • Získat nejvýhodnější nákupní podmínky
 • Zajistit si důvěryhodného partnera pro období 8 let.

Problematika:

Společnost EG. D, a.s. si vybrala společnost ComSource na základě dlouhodobé zkušenosti, zkušenosti z předběžných, tržních konzultací a na základě realizovaného výběrového řízení.  Společnost ComSource ve výběrovém řízení uspěla, a tedy mohla navázat na historickou spolupráci se zákazníkem a zásadním způsobem ji rozšířit.

Spolupráce s ComSource:

Společnost ComSource spolupracuje jako dodavatel portfolia výrobce síťových komponent, sp. Juniper Networks. Realizovala dodávku více jak 1000 ks zařízení ze všech segmentů sítě. Dodávky míří do všech vrstev sítí (CORE, AGREGATION, ACCESS). Konkrétně se jedná o routery, agregační přepínače, infrastrukturu datových center včetně implementace MAC-SEC technologií a konec konců i do access části sítě pro připojení prostřednictvím kabeláže, či LTE. Jako výhradní, servisní partner výrobce realizujeme i služby maintenance supportu výrobce a jsme tedy partnerem i pro oblast oprávárenství. Dále spolupracujeme na úrovni konzultací pro implementaci platforem do produkce v referenčních architekturách výrobce. Kooperujeme při ověřování provozních modelů v našem laboratorním prostředí a zajišťujeme testy interoperability, mezi novými a již provozovanými technologiemi. Součástí naší spolupráce je také spolupráce v oblasti vzdělávání provozních týmů zákazníka, kterou realizujeme pomocí konceptu tzv. CS Academy.

Klíčové části spolupráce:

 • Autorizovaný Elite partner společnosti Juniper
 • Support partner společnosti Juniper; zajištění skladu náhradních dílů
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Zajištění LAB prostředí pro testy interoperability – POC
 • CS Academy – přenos know-how na provozní týmy zákazníka

Výsledky spolupráce:

Společnost ComSource zajišťuje úspěšné dodávky produktů výrobce Juniper a to i během tzv. „COVID“ doby. Realizace dodávek v množství více jak 1000 ks proběhla včas, ke spokojenosti zákazníka s dobou dodávky do 180dnů. Aktuální dodávky jsme schopni realizovat i ve lhůtách pod jeden měsíc. Naše společnost má k dispozici sklad náhradních dílů, a proto jsme schopni zajistit rychlejší reakci na požadavky, či reklamaci zákazníka. Jsme připraveni s naším laboratorním prostředím. Zákazník má flexibilního partnera, který je schopen rychle reagovat na potřebu interoperabilních testů, či modelování PoC pro ověření provozního modelu vybraných technologií. Zákazníka pravidelně školíme v rámci konceptu CS Academy.

S pomocí ComSource jsme zákazníkovi připraveni realizovat jeho rozvojové plány. ComSource je připraven podporovat zákazníka v dlouhodobém horizontu více jak osmi let.


Načítám...