Menu Zákaznická sekce

O společnosti
ComSourceHistorie ComSource v kostce

Společnost ComSource s.r.o. byla založena v roce 2010. Od začátku jsme měli jasno – poskytovat specializované služby v oblasti síťových a bezpečnostních řešení. Specializace se stala klíčem k našemu úspěchu – hloubkové zaměření na několik málo technologií a služby s nimi spojené, z nás učinilo profesionály par excellence.

Dalším přínosem pro náš rozvoj byl, a stále je, důraz kladený na dodávku kompletních a flexibilních řešení, protože poskytují našim zákazníkům vysokou přidanou hodnotu a možnost budoucího rozvoje.

S postupující globalizací, rozmachem velkých datacenter a nástupem cloudu jsme přizpůsobili naše řešení novým trendům, které změnily požadavky na síťovou infrastrukturu a ICT bezpečnost jako takovou. Díky vlastní laboratoři jsme vyvinuli, a dále rozvíjíme, také naše vlastní řešení a služby, např. FlowGuard odrážející DDoS útoky.

Jak šel čas, přibrali jsme do portfolia také další technologie a služby, například bezpečnostní audity, Flowmon Networks nebo Forcepoint. S posledně jmenovanou technologií jsme pokročili dále v našem vnímání bezpečnosti a začali jsme aplikovat tzv. bezpečnost zaměřenou na lidi. To nám otevřelo úplně nový svět a pohled na ochranu dat. Do 20. let 21. století tedy vstupujeme plnou parou vpřed a těšíme se na další výzvy, které přinesou.

Naše cesta byla ovlivněna praxí a nabytými zkušenostmi, které nám jasně ukázaly, že komplexní a propojená komunikace je klíčem k úspěchu. Spojování networkingových aspektů s bezpečností sítí se stalo pro nás nezbytností. Náš přístup je založen na kontextu a vzájemném obohacování pohledů z různých oblastí.

Věříme, že kvalitní hodnocení a analýza vyžaduje práci s tzv. velkými daty. Díky této technologii jsme rozšířili naše vnímání bezpečnosti a začali jsme uplatňovat koncept bezpečnosti zaměřené na lidi. Tato transformace nám otevřela úplně nový svět a revoluční pohled na ochranu dat.

Nyní se s odvahou a nadšením ubíráme do 20. let 21. století, připraveni čelit výzvám budoucnosti. Jsme odhodlaní rozvíjet se a posouvat naše schopnosti stále dál. Věříme, že budoucí vývoj nám přinese nové možnosti a inovativní řešení. Srdcem naší společnosti zůstávají naši klienti a jejich potřeby. S větší vizí a vášní než kdy dříve se zaměřujeme na poskytování nejlepších řešení, která propojují technologii a lidský faktor.

Těšíme se na budování společného úspěšného budoucího světa, kde je síťová bezpečnost a datová analytika ve službě inovací a spolehlivosti. Společně čelíme výzvám a posouváme hranice toho, co je možné.

Naše práce

Když se řekne networking, tak v oblasti ICT umíme vše, co je základem pro plně funkční síťovou infrastrukturu a komunikaci. To znamená sítě navrhovat, auditovat a analyzovat, ale také implementovat, konfigurovat a provádět různé druhy testů, včetně penetračních. Líbilo by se vám spojení až v násobcích 100 Gb/s? Nevíte, zda architektura vaší sítě postačuje novým nárokům, které diktují náročné a moderní služby uživatelům?

Rádi byste monitoring 24/7 a HelpDesk, ale nemáte kapacity? Potřebujete vyměnit zařízení? Naše služby jsou tu pro vás. Pro nás to nejsou „jen“ routery, switche, transceivery a kabely, ale komplexní prostředí, včetně podpory vašeho ICT.

V oblasti CyberSecurity jsme součástí celosvětového boje za bezpečí dat a aplikací před úniky, zneužitím a útoky kyberzločinců. Zabezpečíme vaši síťovou infrastrukturu před malwarem, DDoS útoky a dalšími kybernetickými hrozbami. Najdeme slabosti provozovaných technologií, navrhneme jednorázová a okamžitá opatření, stejně tak jako systémová. Provedeme vás jejich úspěšnou implementací a ověříme jejich funkčnost. Doporučíme vám postup, jak budovat, pracovat a udržovat bezpečnostní strategii a tím čelit hrozbám. Pomocí auditu vzorců chování uživatelů a monitoringu vnějšího perimetru předejdeme možnému úniku dat nebo útoku ještě před tím, než nastane. Když vstoupíte do našeho světa, zjistíte, že vaše data mohou zůstat vašimi, stačí pouze chtít.

 

Technologičtí partneři

Naše společnost spolupracuje s předními výrobci komunikačních a bezpečnostních technologií. Nejvýznamnější spoluprácí je více jak 10leté partnerství se světově uznávaným leadrem, společností Juniper. Dlouhodobé úspěchy společnosti ComSource posunuli do kategorie partnerství ELITE. Vzhledem k zásadnímu tlaku společnosti na kvalitu služeb a celkovou spokojenost zákazníků jsme dále certifikování jako autorizovaný servisní partner. Pro zákazníka to přináší velmi praktický benefit. Společnost ComSource je oprávněna  jménem výrobce poskytovat originální maintenance služby, jako by to poskytoval sám výrobce a to v české jazyce. Zákazníkovi přinášíme helpdesk s česky a anglicky hovořícími pracovníky se schopností vyšetřovat provozní problémy do úrovně určení vady a zadání nápravného opatření pro technický support výrobce.  Ten očekává již velmi kvalifikovaný problém, návrh řešení a ComSource touto svou rolí plně zastupuje zákazníka a to v nejvýše kvalifikované úrovni.

Společnost OPSWAT, globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti IT, OT a ICS kritické infrastruktury, chrání organizace a podniky veřejného i soukromého sektoru pomocí komplexní platformy kybernetické bezpečnosti, která zabezpečuje jejich komplexní sítě, kritická zařízení a zajišťuje shodu s předpisy.

Cisco Systems, Inc. je jedna z předních světových firem specializujících se na technologie a zařízení v oblasti sítí a komunikace. Jejich networking sekce zahrnuje širokou škálu produktů a služeb, které umožňují vytvářet, spravovat a zabezpečovat různé typy sítí, včetně LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) a cloudových sítí.

Extreme Networks je technologická společnost specializující se na poskytování řešení pro síťovou infrastrukturu a komunikaci. Jejich portfolio zahrnuje produkty a služby pro správu, zabezpečení a optimalizaci sítí různých velikostí a typů.

Novicom, s.r.o. je český výrobce nástrojů pro správu, monitorování a zabezpečení sítí. Díky vlastním technologiím dosahuje nadstandardní bezpečnosti a provozní spolehlivosti i v rozsáhlých distribuovaných sítích. Novicom se snaží postupně rozšiřovat své produktové portfolio a naplňovat tak svou vizi aktivního SOC (Security Operation Center).

Společnost Novicom působí na trhu IT od roku 1994 a zaměřuje se na střední a velké zákazníky, kteří vyžadují vysokou úroveň zabezpečení a provozní spolehlivosti svých sítí. Kromě České republiky se se svými řešeními prosazuje i v zahraničí.

Výzva
Aby organizace uspěly, musí se naučit vyniknout navzdory neustálým změnám ve vlastním podnikání a zároveň se přizpůsobit zrychlené technologické a tržní transformaci.

Řešení
Vyvíjejte aplikace, které potřebujete, nasazujte je, kde chcete a jak chcete, posilujte postavení svých zákazníků a vše spravujte bezpečně a spolehlivě pomocí komplexního balíku softwarové infrastruktury Progress.

V dnešním pracovním prostředí používají zaměstnanci nesčetná zařízení pro přístup k IT aplikacím a datům v různých sítích, aby byli produktivní, ať už pracují kdekoli a jakkoli. Ivanti zvyšuje úroveň a zabezpečuje práci všude tak, aby se lidem a organizacím dařilo.

Kybernetická bezpečnost se neustále mění. Čas přeje protivníkovi. Dnešní výzvy se vůbec nepodobají těm zítřejším. Hrozby jsou stále pokročilejší a využívají sílu automatizace. Některé vyčkávají a reagují. Ve společnosti SentinelOne inovujeme. Naším posláním je porazit každý útok, každou sekundu, každý den. Naše platforma Singularity se okamžitě brání kybernetickým útokům - provádí je rychleji, ve větším měřítku a s vyšší přesností, než je možné u jakéhokoli jednotlivého člověka nebo dokonce davu.

Jsme obránci. Proto existujeme. Zrodili jsme se z honu a desítky let jsme se zdokonalovali, abychom našim zákazníkům zlepšili život. Jak? Díky naší autonomní technologii vytváříme trvalou výhodu, nikoliv momentální převahu. Neustálými inovacemi si dáváme sílu zpochybňovat dnes uznávané standardy. Tím, že stavíme naše zákazníky na první místo, měníme tradiční vztahy se zákazníky ve skutečné partnerství.

Certifikace a prověrky

Naše dceřiná společnost ABRATICA je prověřena Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení "Tajné".

Členství a zapojení do projektů

Účastníme se projektů, jejichž cílem je zvýšení úrovně ICT bezpečnosti a odolnosti vůči kyberútokům.

Projekt: Vývoj konečného řešení aplikace Cloud Security

Reg. číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/15_005/0002844

Cílem projektu je vyvinout řešení aplikace Cloud Security v prostředí České republiky. Aplikace představuje komplexní systém dílčích bezpečnostních aplikací na úrovni internetu a je určena pro datová centra, poskytovatele internetového připojení apod. 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Jsme aktivním členem české pobočky AFCEA (Armed Forces Communication and Electronics Association). Členství v této mezinárodní organizace nám umožňuje sdílet a rozvíjet naše know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti a ICT technologií, což následně aplikujeme u našich zákazníků.

Jsme součástí týmu CSIRT, jehož úkolem je ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem reagovat, koordinovat a řešit bezpečnostní incidenty v oblastni bezpečnosti IT. Akreditace týmu u Trusted Introducer zajišťuje odpovídající úroveň osvědčených postupů a přijetí stanovených politik

Jsme členem projektu FENIX, který vznikl v roce 2013 na půdě českého peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, jako reakce na intenzívní DDoS útoky, kterým toho roku čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je v případě DDoS útoku zajistit dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

Naše společní životní prostředí nám není lhostejné a chceme přispět k jeho zlepšení. Připojili jsme se do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů splečnosti EKO-KOM. Tato nezisková společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.

Jsme zapojeni do projektu Zelená firma a ekologicky likvidujeme firemní elektrospotřebiče a baterie. Našim zaměstnancům umožňujeme zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu a přispět tak k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.


Načítám...