O ComSource

Pomáháme zákazníkům se síťovou bezpečností, ICT zabezpečením a infrastrukturou.

Naše zákazníky bereme vážně a ctíme jejich individualitu. Pomocí pečlivě vybraných technologií, které známe opravdu do hloubky, podporujeme jejich odlišnost a konkurenční výhodu. Vždy dodáváme individuální služby a kompletní řešení na míru – ucelená, funkční a odpovídající aktuálním kritériím síťové bezpečnosti. Navrhujeme, implementujeme a poskytujeme je tak, aby našim zákazníkům umožnila se plně soustředit na své podnikání.

Naším cílem je stát se vaším strategickým a dlouhodobým partnerem v oblasti infrastruktury, síťové a kybernetické bezpečnosti.

společnost

Naše vize

Naší vizí je propojený a komunikující svět, kde jsou data a aplikace v bezpečí. Naší strategií při poskytování služeb v oblasti infrastruktury, síťové a kybernetické bezpečnosti je specializace, inovace a individuální přístup. Věříme, že společně s našimi zákazníky takový svět vybudujeme.

Naše mise

Naším posláním je poskytovat vysoce profesionální služby s přidanou hodnotou a dodávat ta nejlepší infrastrukturní a bezpečnostní řešení on-premise, v cloudu nebo v hybridních prostředích, a tak pomáhat našim zákazníkům.

Infrastrukturu, síťovou bezpečnost a kybernetickou bezpečnost považujeme za jeden propojený funkční systém, nikoli za sadu jednotlivých „krabic“, technologií a funkcionalit. Při návrhu sítí a bezpečnosti se zaměřujeme také na lidi, kteří jsou zásadní součástí tohoto organizmu.

Historie ComSource v kostce

Společnost ComSource s.r.o. byla založena v roce 2010. Od začátku jsme měli jasno – poskytovat specializované služby v oblasti síťových a bezpečnostních řešení. Specializace se stala klíčem k našemu úspěchu – hloubkové zaměření na několik málo technologií a služby s nimi spojené, z nás učinilo profesionály par excellence.

Dalším přínosem pro náš rozvoj byl, a stále je, důraz kladený na dodávku kompletních a flexibilních řešení, protože poskytují našim zákazníkům vysokou přidanou hodnotu a možnost budoucího rozvoje.

S postupující globalizací, rozmachem velkých datacenter a nástupem cloudu jsme přizpůsobili naše řešení novým trendům, které změnily požadavky na síťovou infrastrukturu a ICT bezpečnost jako takovou. Díky vlastní laboratoři jsme vyvinuli, a dále rozvíjíme, také naše vlastní řešení a služby, např. FlowGuard odrážející DDoS útoky.

Jak šel čas, přibrali jsme do portfolia také další technologie a služby, například bezpečnostní audity, Flowmon Networks nebo Forcepoint. S posledně jmenovanou technologií jsme pokročili dále v našem vnímání bezpečnosti a začali jsme aplikovat tzv. bezpečnost zaměřenou na lidi. To nám otevřelo úplně nový svět a pohled na ochranu dat. Do 20. let 21. století tedy vstupujeme plnou parou vpřed a těšíme se na další výzvy, které přinesou.

Naše práce

Když se řekne networking, tak v oblasti ICT umíme vše, co je základem pro plně funkční síťovou infrastrukturu a komunikaci. To znamená sítě navrhovat, auditovat a analyzovat, ale také implementovat, konfigurovat a provádět různé druhy testů, včetně penetračních. Líbilo by se vám spojení až v násobcích 100 Gb/s? Nevíte, zda architektura vaší sítě postačuje novým nárokům? Rádi byste monitoring 24/7 a HelpDesk, ale nemáte kapacity? Potřebujete vyměnit zařízení? Naše služby jsou tu pro vás. Pro nás to nejsou „jen“ routery, switche, transceivery a kabely, ale komplexní prostředí, včetně podpory vašeho ICT.

V oblasti CyberSecurity jsme součástí celosvětového boje za bezpečí dat a aplikací před úniky, zneužitím a útoky kyberzločinců. Zabezpečíme vaši síťovou infrastrukturu před malwarem, DDoS útoky a dalšími kybernetickými hrozbami. Doporučíme vám firewally nové generace a kamerové systémy s umělou inteligencí, které výrazně zvýší vaši bezpečnost. Pomocí auditu vzorců chování uživatelů a monitoringu vnějšího perimetru předejdeme možnému úniku dat nebo útoku ještě před tím, než nastane. Když vstoupíte do našeho světa, zjistíte, že vaše data mohou zůstat vašimi, stačí pouze chtít.

Náš tým

Tým ComSource, to jsou profesionálové každým coulem. Pracovat u nás, to znamená dívat se na moderní svět jako na velkou příležitost k lepší a bezpečnější práci a vzájemné komunikaci. A také chtít pomáhat jiným organizacím a lidem v nich rozvíjet jejich potenciál a možnosti. Ale to není vše.

Naše odbornost stojí na pevných základech. Každý v ComSource má unikátní know-how a zkušenosti z předních IT a telekomunikačních firem, touhu je dále rozvíjet a dělit se o ně s našimi zákazníky. Společně tak tvoříme zajímavější, flexibilnější, ale také bezpečnější svět ICT.

Jako jednotlivci i jako tým denně usilujeme o to, abychom byli nejlepší v tom, co děláme. Abychom žili naši firemní strategii a hodnoty, neustále rozvíjeli své znalosti a dodávali našim zákazníkům přidanou hodnotu, aby se na nás mohli vždy plně spolehnout. Ať jde o infrastrukturní techniky, projektové manažery, etické hackery, vedení firmy nebo specialisty dispečinku – znalosti a zkušenosti jsou naše síla, která nás neustále provází.

Juniper Elite partner

Jsme jediný Elite Partner společnosti Juniper Networks v ČR a na Slovensku. Produkty předního výrobce síťových prvků do vaší sítě nainstalujeme, vyladíme je a naučíme vás s nimi pracovat. V rámci našich školících aktivit vás připravíme na celosvětově uznávané certifikační zkoušky Juniper (JNCIx).

Technické certifikace

Své partnery a dodavatele si dlouho a důkladně vybíráme. Máme vysoké nároky na kvalitu technologií, se kterými pracujeme, abychom zákazníkům dokázali vždy dodat to nejlepší na trhu. Jsme držiteli všech potřebných certifikací na technologie, se kterými pracujeme. Náš tým se neustále školí a vzdělává tak, abychom vám zajistili prvotřídní služby a precizně vyladěnou konfiguraci každého zařízení či software.

Juniper – Certified Associate

Juniper – Certified Professional

Juniper – Certified Specialist

 

EC-Council – Certified Ethical Hacker (CEH)

Flowmon – Silver Partner

  • Technical Engineer
  • Technical Engineer for APM
  • Technical Engineer for Security
  • Technical Engineer for Deployment and Sizing
  • Technical Engineer for NPMD

Člen prestižního projektu FENIX

ComSource je členem projektu FENIX, který vznikl v roce 2013 na půdě českého peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, jako reakce na intenzivní DDoS útoky, kterým toho roku čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je v případě DDoS útoku zajistit dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

Akreditovaný tým CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Jsme součástí týmu CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Úkolem národního týmu CSIRT.CZ je ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem reagovat, koordinovat a řešit bezpečnostní incidenty v oblasti bezpečnosti IT. Akreditace týmu u Trusted Introducer zajišťuje odpovídající úroveň osvědčených postupů a přijetí stanovených politik.

Člen AFCEA

ComSource je aktivním členem české pobočky AFCEA (Armed Forces Communication and Electronics Association). Členství v této mezinárodní organizaci nám umožňuje sdílet a rozvíjet naše know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti a ICT technologií, což následně aplikujeme u našich zákazníků.

Logo ComSource

Logo ke stažení zde

 

Certifikace

ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27001

Bezpečnostní prověrka

Naše dceřiná společnost ABRATICA je prověřena Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení Tajné.

Certifikace NÚKIB

 

Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Naše společné životní prostředí nám není lhostejné a chceme přispět k jeho zlepšení. Připojili jsme se do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů společnosti EKO-KOM.  Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.

 

ComSource je zapojen do projektu "Zelená firma" a ekologicky likviduje firemní elektrospotřebiče a baterie. Svým zaměstnancům umožňuje zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu a přispět k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Zapojení do projektů spolufinancované evropskou unií

Účastníme se projektů, jejichž cílem je zvýšení úrovně ICT bezpečnosti a odolnosti vůči kyberútokům.

EU OPP

Projekt:
Vývoj konečného řešení aplikace Cloud Security

Reg. číslo projektu:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002844

Cíl projektu:
Cílem projektu je vyvinout řešení aplikace Cloud Security v prostředí České republiky. Aplikace představuje komplexní systém dílčích bezpečnostních aplikací na úrovni internetu a je určena pro datová centra, poskytovatele internetového připojení apod.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ComSource s.r.o. jsou k dispozici zde.