MENU

Kamerové systémy a analýza záznamů

Video synopse BriefCam

Každou minutu vygenerují bezpečnostní kamery po celém světě tisíce hodin záznamu: z veřejných prostranství, dopravních tepen, skladů nebo výrobních prostor. Jedná se o ohromné množství obrazových dat. Pro nedostatek operátorů a časově náročnému rozboru se vyhodnocení dočká jen 0,000 001 % nahrávek.

Díky patentované a praxí prověřené technologii BriefCam - Video Synopsis® je problém vyhodnocení vyřešen!

Děje se tak sloučením všech pohybujících se objektů a aktivit v různých časech, do jednoho komprimovaného „synopsovaného“ videa. Aplikace BriefCam - Video Synopsis® pak umožňuje bleskovou a efektivní analýzu tohoto záznamu, se zachováním všech zásadních aktivit původního videa.

BriefCam - Video Synopsis® umožňuje v případě zvýšeného rizika, kriminálního trestního činu, hrozby teroristického útoku okamžitě a doslova v pár minutách vyhodnotit hodiny kamerových záznamů.  Operativně pomáhá rozhodnout jak dále postupovat při ochraně obyvatelstva, evakuaci objektu, případně i neutralizaci útočníka nebo teroristy.

shutterstock_1211501023

Široké uplatnění

BriefCam - Video Synopsis® pomáhá komerčním organizacím, správě měst i bezpečnostním složkám:

Retail

Systém zanalyzuje nákupní chování vašich zákazníků podle pohlaví a věku a pomůže se zabezpečením prodejní plochy.

Výroba a logistika

BriefCam Videosynopsis rozpozná bezpečnostní rizika v interiéru i venkovních prostorách a upozorní vás na ně. Firmy mohou získat cenná data, která dokáží zefektivnit řízení výroby a logistických operací

Silové složky státu

Systém monitoruje situaci na silnicích i veřejných prostranstvích a umožní vám v záznamu rychle najít podezřelé osoby a vozidla.

Video analýza pro města a obce

  • Optimalizace dopravy - detekce a monitoring dopravního provozu na frekventovaných silnicích, ulicích a křižovatkách.
  • Bezpečnější město a obec - automatické upozornění na předdefinované kritické a nebezpečné situace. Vyhledávání podezřelých, nebo pohřešovaných osob.
  • Smart cities - kontrola neoprávněných vjezdů a parkování na zakázaných zónách. Statistiky pohybu osob na frekventovaných místech a akcích.

MÁTE ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI?

Najdeme pro vás ideální řešení

Zavedení BriefCam Videosynopsis přizpůsobíme vašim možnostem a požadavkům. Systém nasadíme a zprovozníme během několika hodin – včetně instalace potřebných databází a zaškolení správce i operátorů.

Externí zpracování

Po dodání nahrávky a upřesnění požadavků záznam pro vás zpracujeme i vyhodnotíme. Varianta bez zaškolení a provozování vlastního zpracovatelského serveru.

Cloudové zpracování

Dodanou nahrávku zpracujeme, o vyhodnocení se postarají naši a vaši operátoři. Varianta bez provozování vlastního zpracovatelského serveru.

Interní zpracování

Zpracování i analýza nahrávek probíhá výhradně na vašem serveru s pomocí našich a vašich operátorů. Dodání celého systému na klíč. Technicky náročnější varianta.

Vyhodnocování záznamu na zakázku

Vyhodnocení jen těch videí, které skutečně potřebujete. Stačí pouze dodat záznam z kamer. Finance vynaloženy na samotnou videoanalýzu. Bez investic do HW, SW a specialistů. Výhodné účetnictví – místo investičních nákladů provozní.

Rychlost na prvním místě

Rozbor jedné hodiny záznamu zabere zkušenému technikovi minutu. Zpracování hodinové nahrávky trvá systému 3 až 5 minut, celková délka videa je neomezená.

Analýza záznamu i přímého přenosu

Systém umožňuje zpracovávat nahrávku ze souboru a dokonce i z živého přenosu. Technické nároky na analýzu živého přenosu jsou vyšší. Uživatelské prostředí je přímo propojeno s již existujícím Video Management systémem.

Jak to funguje?

Software funguje jednoduše: na statickém pozadí (nepohyblivé objekty) rozpozná pohybující se objekty, zaindexuje je a roztřídí podle různých parametrů. Díky tomu záznam zrychleně projdete a jednotlivé objekty podle potřeby vyfiltrujete – např. podle jejich velikosti, barvy, rychlosti a směru pohybu, pohlaví osob nebo typu vozidla.

 

Spolupráce s námi se vám vyplatí, protože...

Poskytujeme 24 / 7 technickou podporu.
V češtině i angličtině

Pomáháme desítkám českých i mezinárodních firem

Naši technici se v oboru pohybují mnoho let a mají bohatou praxi

Chcete si systém BriefCam Videosynopsis nejdříve vyzkoušet? Žádný problém. Nainstalujeme jej na váš server, nastavíme a předvedeme v ostrém provozu. Ozvěte se nám a zjistěte, jak vám moderní videoanalýza pomůže řešit vaše potřeby.

MÁTE ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI?

Reference

Kam dál?

team

Síťové příslušenství

Union-6

Network
management

worldwide

Software defined
networking