MENU

GDPR

DLP splní nároky GDPR

Zabezpečením vaší firemní sítě proti úniku osobních údajů vám pomůžeme splnit nároky GDPR. A s předstihem vás připravíme i na chystané nařízení ePrivacy.

Na vašich serverech, koncových zařízeních i v cloudu identifikujeme soubory s citlivými a osobními daty a zabezpečíme je před krádeží i nechtěným únikem.

E-mailová nebo fyzická adresa, telefonní číslo, jméno – pokud o svých klientech, zaměstnancích či obchodních partnerech shromažďujete jakékoliv osobní údaje, týká se obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) i vás.

Jako správce či zpracovatel máte zákonnou povinnost zabezpečit před zneužitím veškeré osobní údaje občanů EU, které vlastníte.

Řešení Data Loss Protection (DLP) vám identifikaci i zabezpečení osobních dat výrazně zjednoduší.

computer-3233754_1920

MÁTE ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI?

Jak při zavádění opatření pro splnění GDPR postupujeme?

Audit

Zmapujeme jednotlivé procesy a datové toky, které ve vztahu ke zpracování osobních údajů ve vaší firmě probíhají. Posoudíme účel a právní základ těchto zpracování a určíme, zda se na dané údaje nařízení GDPR vztahuje.

GAP Analýza

Určíme míru shody vašich zpracovatelských aktivit s GDPR a opatřením ePrivacy a navrhneme, jak nesoulad vyřešit (např. úpravou dokumentů, procesními a IT opatřeními, dodatečným informováním).

Příprava a implementace změn

Po odsouhlasení začneme navržené změny implementovat. Porovnáme rozsah doporučených opatření s rozsahem implementace a vyslovíme závěr o míře souladu vaší organizace s vybranou legislativou.

Školení

Pro IT specialisty, právníky a obchodníky připravíme sérii workshopů, které je seznámí se zavedenými změnami a novými pracovními postupy.

Rychlé vyhledávání osobních dat

Data Loss Protection prohledá a označí na vašich serverech, počítačích i v cloudu soubory, ve kterých identifikuje osobní údaje. Vyhledávání funguje na základě specifického formátu dat (např. rodná čísla, e-mailové adresy); pro určení komplexnějších osobních údajů využívá nástroj strojové učení.

Ochrana před vynesením

V přehledném rozhraní nastavíte pro soubory s osobními údaji vlastní omezení. Zabráníte jejich odeslání prostřednictvím e-mailu, vynesení na externím disku nebo skrze tisknutí.

S nástrojem DLP zavedete pro různé okruhy pracovníků odlišné úrovně přístupu. K citlivým složkám a souborům se dostanou jen zaměstnanci, kteří s nimi mají oprávnění pracovat.

Při pokusu o vynesení souboru mimo vymezený perimetr nástroj přesun zablokuje a upozorní správce sítě – s přesným popisem incidentu.

Najdeme pro vás řešení

Implementaci GDPR přizpůsobíme vašim potřebám a rozsahu nakládání s osobními údaji. Podle potřeby vám doporučíme potřebná síťová řešení a software pro správu infrastruktury.

Spolupráce s námi se vám vyplatí, protože...

Poskytujeme 24 / 7 technickou podporu.
V češtině i angličtině

Pomáháme desítkám českých i mezinárodních firem

Naši technici se v oboru pohybují mnoho let a mají bohatou praxi

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci. Vysvětlíme vám postup zavádění opatření pro splnění GDPR ve vaší organizaci a odhadneme, kolik času vše zabere.

MÁTE ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI?

Reference

Kam dál?

team

Síťové příslušenství

Union-6

Network
managment

worldwide

Software defined
networking