Wi-Fi

Wi-Fi se stává samozřejmostí

Bezdrátové připojení k internetu je dnes ve firmách, obchodech a často i ve veřejném prostoru samozřejmostí. Očekávají jej zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, lidé na nádražích, letištích, náměstích, ...

Bezdrátové přístupové zařízení (Access Point) zajistí ve vaší firmě, obchodním centru, výrobním závodě, nebo ve vašem městě silný Wi-Fi signál. Zajistíme ho pro vás, kdekoliv si řeknete.

Postaráme se o kompletní zavedení Wi-Fi sítě do vaší organizace. Najdeme vhodné umístění pro šíření signálu, přístupové zařízení nastavíme, zabezpečíme a naučíme vás s ním pracovat.

Robustní Wi-Fi řešení vám ušetří spoustu starostí: zbaví vás kilometrů natažených kabelů a sníží náklady na stavební úpravy kvůli zajištění zásuvek.

Přístupové zařízení šíří signál do všech místností a koutů. Poradí si i se širokými zdmi nebo kovovými přepážkami – výborně funguje ve starších budovách i průmyslových halách.

 

WiFi

MÁTE ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI?

Široké uplatnění

Wi-Fi připojení pomáhá obchodům, firmám i státním institucím:

Retail a hospitality

Zobrazením reklamy vám Access Point pomůže s propagací zboží a služeb.

Wi-Fi síť můžete pomocí časových kupónů nebo napojením na PMS systém zpoplatnit.

Podniky a organizace

Wi-Fi ušetří vaší firmě místo a ochrání ji před nákladnými stavebními úpravami.

Access Point umožní vašim zaměstnancům využívat vlastní zařízení a zamezí jim přístup na sociální sítě.

Státní správa

Zabezpečení Wi-Fi vychází vstříc např. věznicím a institucím se speciálním režimem.

Software přístupového bodu automaticky detekuje nepovolené zařízení v síti a izoluje jej od sítě.

Vyhodnocení provozu během okamžiku

S dodávanou monitorovací aplikací vaši technici zanalyzují povahu a strukturu provozu na bezdrátové síti. Identifikují snahy o připojení na zakázané stránky nebo pokusy o nelegální aktivitu, vyhodnotí úspěšnost zobrazované reklamy.

Ochrana před kybernetickými útoky

Součástí Access Pointu je firewall pro rozpoznání potenciálně škodlivých dat a nástroje pro automatickou detekci nepovoleného přístupového bodu (Wireless Intrusion Detection System) a nasazení preventivních bezpečnostních opatření (Wireless Intrusion Prevention System).

Autonomní fungování bezpečnostních aplikací ušetří vašim zaměstnancům stovky hodin. Zařízení automaticky odstraní většinu bezpečnostních hrozeb – přítomnost správce si vyžádá jen u sporných případů.

Automatický troubleshooting

Access Point nepřetržitě dohlíží na váš bezdrátový provoz a učí se v něm rozpoznat typické vzory. Díky tomu dokáže předpovídat a diagnostikovat poruchy připojení. Automaticky je opraví, popř. vašim administrátorům přesně sdělí, o jaký problém jde.

S moderním Wi-Fi připojením vám odpadnou starosti se sháněním techniků i telefonáty nespokojených zákazníků. Bezdrátové přístupové zařízení zajistí připojeným klientům skvělý servis a posílí vaši značku.

Najdeme pro vás ideální řešení

Wi-Fi připojení přizpůsobíme vašim možnostem a požadavkům. Naši technici prozkoumají prostředí, kde se má Wi-Fi signál šířit a určí nejvhodnější umístění přístupových zařízení.

Podle odhadovaného počtu uživatelů doporučíme Access Point, který zajistí rychlé a bezpečné připojení v každé situaci. Zařízení nainstalujeme, vyladíme a pomůžeme vám zřídit cloudový účet, popř. zajistíme lokální řízení. Bude-li třeba, doporučíme vám implementaci dalšího softwaru nebo síťových řešení.

Wi-Fi - nezávislé posouzení

Požadavky na komunikaci zařízení prostřednictvím Wi-Fi exponenciálně rostou – vyšší propustnosti, 100% dostupnost a skvělá stabilita. Bezdrátové připojení je příjemné. Nikdo sebou nechce tahat klubko drátů a hledat zásuvku v každé místnosti. Nezbytnou podmínkou ovšem zůstává, aby připojení přes Wi-Fi bylo bezpečné a nestalo se cestou, která připraví firmu, či jednotlivce o peníze!

Wi-Fi Pineapple - penetrační testy

Wi-Fi se stalo trvalou součástí našich životů. Bezdrátově se připojujeme v práci, ve veřejném prostoru, doma. Význam bezdrátového připojení roste. Přes Wi-Fi posíláme maily pracovní i soukromé. Píšeme si se svými blízkými, posíláme obrázky, videa, peníze, ... A nechceme, aby tyto údaje někdo ukradl a zneužil. Jsou však access pointy, na které přistupujeme bezpečné? Jasnou odpověď dostanete po provedení penetračních testů!

Spolupráce s námi se vám vyplatí, protože...

Poskytujeme 24 / 7 technickou podporu.
V češtině i angličtině

Pomáháme desítkám českých i mezinárodních firem

Naši technici se v oboru pohybují mnoho let a mají bohatou praxi

Chcete si nabízená zařízení nejdříve vyzkoušet? Žádný problém. Access Point zapojíme do vaší sítě, nastavíme a předvedeme v ostrém provozu. Ozvěte se nám a zjistěte, jak vám dobře nastavené a bezpečné Wi-Fi dokáže pomoci v tom, co děláte.

MÁTE ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI?

Reference

Kam dál?

team

Síťové příslušenství

Union-6

Network
management

worldwide

Software defined
networking