3. 9. 2019
Tomáš Sekera
Uncategorized @cs

Jak chytře modernizovat sítě TDM a snížit tak náklady

Kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na zefektivnění IT může řadě vládních organizací včetně zpravodajských služeb pomoci technologie circuit-to-packet (CTP) – ta totiž nabízí jednoduchou metodu, jak modernizovat zastaralá řešení postavená na bází sítí TDM.

(Článek převzat z originálního článku vydaného FedScoopem. Článek v angličtině najdete zde). 

Vládní organizace už pravděpodobně převedly řadu svých systémů do cloudového prostředí. Ty agentury, které působí především v oblasti zpravodajských služeb, se však stále spoléhají na klíčové aplikace, jež fungují na zastaralé technologii časového multiplexu (TDM, time division multiplexing). Jak ale udržet tyto systémy udržet funkční, když TDM zanedlouho dosáhne konce své životnosti?

Technologie TDM přes všechna svá omezení stanovuje určitý standard spolehlivosti sítě. Její schopnost reagovat na výpadek sítě v milisekundách, možnost chránit aplikace koncových uživatelů či to, že dokáže přesně časovat některé úkony, jsou jen některé z důvodů, proč provozovatelé sítě této technologii stále důvěřují.

Analytici zpravodajských služeb, vojenští velitele, tvůrci národní bezpečnostní politiky, týmy, které se podílejí na trestních řízeních – ti všichni dnes řeší otázku, jak své kritické systémy udržet v provozu a přitom snížit celkové provozní náklady na IT.

Současné problémy

IT oddělení mnoha vládních organizací v současnosti pokračují v masivním nasazování virtualizace serverů a aplikací, aby tak dokázaly držet krok s masivními nároky na úložiště, výpočetní prostředky i a aplikace. Starší síťové architektury se ale kvůli novým požadavkům na vysoký výkon a agilitu přetěžují.

A protože je technologie TDM na konci své životnosti, je pro organizace stále složitější najít součásti i personál potřebné k udržení spolehlivého provozu těchto systémů. Tlak na přechod na levnější platformy je přitom poměrně intenzivní a provozovatelé stojí před otázkou, zda zmíněné aplikace ukončit, prodloužit její životnost nebo ji kompletně přepracovat.

Organizace se také potýkají s integrací fyzických a virtuálních vrstev v jejich sítích. Aby udržely krok s rostoucím objemem dat, bylo by nejvhodnější, kdyby se jejich data pohybovala rychlostí 100gigabitového Ethernetu nebo i více.

Naštěstí se v posledních letech zintenzivnily práce, které vedly k postupnému sblížení sítí TDM a IP. Pokroky v technologii pseudowire, která emuluje služby TDM, a nová generace podpůrných platforem, jsou schopné zajistit bezproblémovou kooperaci sítí TDM a IP, díky čemuž lze efektivně udržovat i modernizovat starší systémy postavené na TDM.

Schopnosti CTP

A právě tady se může uplatnit pokročilá platforma CTP (circuit-to-packet), jak ukazuje nejnovější zpráva, kterou vytvořil FedScoop společně s Juniper Networks (najdete ji zde).

CTP totiž dokáže emulovat práci, kterou vykonávají pevně zapojené přepínače v sítích TDM, díky čemuž lze data přenášet prostřednictvím vysoce výkonných sítí IP a Ethernet. Jde tak zvýšit životnost současného řešení postaveného na bázi TDM. Organizace získají více času na to, aby mohly lépe zkombinovat to nejlepší ze svých existujících aplikací a cloudových řešení.

A co mohou platformy CTP nabídnout?

 • Podporují fyzické přepínací systémy TDM a služby, takže není nutné měnit funkčnost existujícího síťového vybavení.
 • Umožňují správu pokročilého časování a buffering pro řízení načasování doručení mezi koncovými body a řešení problému spojených s jitterem (hromadění paketů a jejich následné zpoždění) v sítích IP.
 • Dovolují připojit a konvergovat všechny digitální i analogové aplikace do jedné sítě IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching).
 • Snižují náklady na síťovou infrastrukturu WAN tím, že eliminují propojení typu point-to-point.
 • Umožňují použít řešení radio-over-IP schopná zvládnout kritickou komunikaci v různých sítích.

Protože CTP usnadňuje přenos dat mezi koncovými body, přináší i úspory v oblasti modernizací softwaru a hardwaru na přijímacím konci. Moderní platformy CTP navíc zefektivňují i správu samotné sítě a zlepšují její výkon.

Co by měly CTP platformy ideálně nabízet?

 • Software circuit provisioning – Provozovatelé sítí mohou rychle plnit měnící se požadavky koncových uživatelů bez nutnosti nasazení dalšího hardwaru.
 • Škálovatelná rodina produktů – Návrháři sítí mohou náklady řídit výběrem těch platforem CTP, které jsou pro jejich provoz a budoucí růst nejvhodnější.
 • Pokročilý systém správy sítě – Správci mohou rychle zavádět požadované datové spoje i služby a přitom proaktivně sledovat výkon sítě, hodnoty jitteru, zpoždění a ztráty paketů – a zároveň mají nástroje pro řešení případných problémů.
 • Řešení pro více systémů a časování obvodů – Zvyšuje spolehlivost obvodu díky přesným, avšak flexibilním řešením časování a bufferingu pro nejvhodnější konfiguraci portů a systémových tolerancí u konkrétní aplikace.
 • Auto switch – Zvyšuje spolehlivost sítě a obvodu díky automatické obnově systému v alternativních lokalitách a zařízeních v případě selhání zařízení, sítě nebo celé lokality.
 • Packet protector – Zlepšuje kvalitu a spolehlivost obvodu, pokud se u IP připojení zaznamená významná ztráta paketů způsobená bitovými chybami.
 • Autobaud – Nabízí flexibilní stupeň agility, což umožňuje okamžité a automatické změny u provisioningu.
 • Agregace Layer 2 Serial-to Ethernet IP – Umožňuje agregovat provoz vrstvy 2 z více sériových rozhraní, což snižuje počet nutných rozhraní routeru a zmenšuje náklady spojené s nízkorychlostní IP agregací.

Obrázek: Od obvodů k paketům

Pokroky v emulaci obvodů pomocí technologie pseudowire umožňují plynulý přenos dat mezi TDM systémy prostřednictvím IP sítě.

Zdroj: Juniper Networks

Sdílejte tento článek na sociálních sítích

Kam dál